Windows®. Życie bez ograniczeń. Samsung zaleca system Windows 7.